ජනාධිපතිවරයා ෆෙඩරල් භූගෝලීය තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව දැනුවත් කෙරේ

ජනාධිපතිවරයා ෆෙඩරල් භූගෝලීය තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව දැනුවත් කෙරේ
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 30 (WAM) - ෆෙඩරල් භූගෝලීය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ (FGIC) ප්‍රධාන මුලපිරීම් සහ අනාගත ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ජනාධිපති අති උතුම් Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan අද දැනුවත් කරන ලදී. අබුඩාබි හි Qasr Al Bahr හිදී පැවති මෙම සාකච්ඡාව අතරතුර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 'සාමාන්‍ය සිතියම' අරාබ