එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ එක්සත් රාජධානිය ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ එක්සත් රාජධානිය ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කරයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 30 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ එක්සත් රාජධානිය අතර ආර්ථික සබඳතා වැඩිදියුණු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, ආර්ථික අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා බින් ටූක් අල් මාරි, බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය (ව්‍යාපාර, බලශක්ති කාර්මික උපාය මාර්ග) ග්‍රෙග් හෑන්ඩ්ස් සමඟ මෑතකදී හමුවිය. ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීමේදී