ඉන්ටර්නැෂනල් ගෝල්ඩන් ගෲප් එකතු කිරීමත් සමඟ EDGE අවසානයේ සිට අවසානය දක්වා ආරක්ෂක හැකියාවන් පුළුල් කරයි

EDGE Group (EDGE) අද දින EDGE සමාගම් කළඹට International Golden Group (IGG) එකතු කිරීම නිවේදනය කළේය. අබුඩාබි පදනම් කරගත් IGG යනු ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සැපයුම් සහ ආරක්ෂක විසඳුම් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රමුඛ නියෝජිතයා වේ. මෙම පියවර EDGE හට සිය ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට සහ එහි අවසාන පරිශීලකයින්ට