මහබැංකුව මූලික අනුපාතය 5.40% ලෙස පවත්වාගෙන යයි

මහබැංකුව මූලික අනුපාතය 5.40% ලෙස පවත්වාගෙන යයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුව (CBUAE) රාත්‍රී තැන්පතු පහසුකම සඳහා (ODF) අදාළ වන මූලික අනුපාතිකය 5.40% හි වෙනසක් නොමැතිව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කර ඇත.සංචිත ශේෂයන් (IORB) මත පොලී නොවෙනස්ව තබා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිතය ජනවාරි 31 වන දින නිවේදනය කිරීමෙන් ප