ලෝක රාජ්‍ය සමුළු සංවිධානය: ලොව පුරා ආන්ඩු වල අනාගතය හැඩගස්වන ගෝලීය වේදිකාවක්

ලෝක ආණ්ඩු සමුළු සංවිධානය (WGSO) යනු ලොව පුරා ආන්ඩුවල අනාගතය හැඩගැස්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ගෝලීය වේදිකාවකි. තාක්ෂණය සහ නවෝත්පාදනය උපයෝගී කර ගනිමින් මානව වර්ගයා මුහුණ දෙන අභියෝගවලට විසඳුම් සෙවීම එහි අරමුණයි.2013 දී පිහිටුවන ලද එය ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින්