එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික මණ්ඩපය සෞදි අරාබියේ ‘ලෝක ආරක්ෂක ප්‍රදර්ශනයේ’ ආරක්ෂක නිෂ්පාදන 150කට අධික ප්‍රමාණයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි

අබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 01 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ Tawazun කවුන්සිලයේ සහය ඇතිව එමිරේට්ස් ආරක්ෂක සමාගම් කවුන්සිලය (EDCC) විසින් සංවිධානය කරන ලද UAE ජාතික මණ්ඩපය ලෝක ආරක්ෂක ප්‍රදර්ශනයේ දෙවන සංස්කරණයේදී නව්‍ය ආරක්ෂක, අභ්‍යවකාශ සහ ආරක්ෂක නිෂ්පාදන සහ විසඳුම් ප්‍රදර්ශනය ක