මානව සහෝදරත්වයේ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් අල් ජර්වාන් මානව සහෝදරත්වය පිළිබඳ ලේඛනයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි

2019 පෙබරවාරි 4 වන දින අබුඩාබියේදී අල්-අසාර්හි ග්‍රෑන්ඩ් ඉමාම්, අතිඋතුම් ආචාර්ය අහමඩ් අල්-ටයිබ් සහ කතෝලික පල්ලියේ ප්‍රධානී ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ විසින් අත්සන් කරන ලද මානව සහෝදරත්වය පිළිබඳ ලේඛනය කවුන්සිලය විසින් සම්මත කරන බව ඉවසීම සහ සාමය සඳහා වූ ගෝලීය කවුන්සිලයේ සභාපති අහමඩ් බින් මොහොම