කටාර් ජාත්‍යන්තර අරාබි තුරඟ උළෙලට සමගාමීව කටාර් එමීර්වරයා අජ්මාන් ඔටුන්න හිමි කුමරු හමුවෙයි

කටාර් ජාත්‍යන්තර අරාබි තුරඟ උළෙලට සමගාමීව කටාර් එමීර්වරයා අජ්මාන් ඔටුන්න හිමි කුමරු හමුවෙයි
කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා වන අතිගරු ෂෙයික් තමීම් බින් හමාඩ් අල් තානි අද දෝහාහිදී අජ්මාන් හි ඔටුන්න හිමි කුමරු වන අතිගරු Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi හමුව තිබේ.රටවල් 27ක අශ්වයන් 674කගේ සහභාගීත්වයෙන් පෙබරවාරි 11 වැනිදා දක්වා දෝහා නුවරදී පැවැත්වෙන කතර ජාත්‍යන්තර අරාබි අශ්වාරෝහක උළෙලේ සිව්වැනි අදිය