රුසියානු-යුක්‍රේන යුධ සිරකරුවන් 200 දෙනෙකු හුවමාරු කර ගැනීමත් සමඟ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීමේ උත්සාහයන් සාර්ථක වේ

රුසියානු-යුක්‍රේන යුධ සිරකරුවන් 200 දෙනෙකු හුවමාරු කර ගැනීමත් සමඟ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීමේ උත්සාහයන් සාර්ථක වේ
රුසියානු සමූහාණ්ඩුව සහ යුක්රේන ජනරජය අතර වහලුන් හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් සාර්ථක මැදිහත්වීමක් අඛණ්ඩව සිදු කරන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත.මෙම වසර ආරම්භයේ සිට තුන්වන වරටත් සිදු වූ මැදිහත්වීමේ සාර්ථකත්වය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රටවල් සමඟ සබඳතාවල