ෂෙයික් කලීෆා වෛද්‍ය නගරය ළමා හෘද සැත්කම් සඳහා විශිෂ්ට මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස නම් කරයි

ෂෙයික් කලීෆා වෛද්‍ය නගරය ළමා හෘද සැත්කම් සඳහා විශිෂ්ට මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස නම් කරයි
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව - අබුඩාබි (DoH) Sheikh Khalifa Medical City (SKMC) ළමා හෘද සැත්කම් (PCS) සඳහා විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයක් (CoE) ලෙස නිවේදනය කළේය.SKMC විසින් දේශීය ප්‍රජාව තුළ පමණක් නොව කලාපය පුරා සහ ගෝලීය වශයෙන් විස්තීරණ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සමඟ සංජානනීය හෘද රෝග (CHD) සහ ආශ්‍රිත සංකූලතා සහිත ළදරුවන්ට