කටාර්හි එමීර්වරයාගෙන් එමිරාටි දිවි පිදූවන් වෙනුවෙන් ශෝකය ප්‍රකාශයක්

කටාර්හි එමීර්වරයාගෙන් එමිරාටි දිවි පිදූවන් වෙනුවෙන් ශෝකය ප්‍රකාශයක්
කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා වන ෂෙයික් තමීම් බින් හමාඩ් අල් තානි විසින් ශෝකය පළ කරමින් ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් වෙත ඇමතුමක් ලැබුණි.ඇමතුම අතරතුර, එමීර්වරයා සෝමාලියාවේ ෆෙඩරල් ජනරජයේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවකින් ඛේදජනක ලෙස ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සන්නද්ධ හමුද