එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව ප්‍රගතියට සහ සමෘද්ධියට සහාය වන ශක්තිමත් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයකින් බැඳී තිබේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව අතර ඓතිහාසික සබඳතා පවතින්නේ දෙරටේ ප්‍රගතියට සහ සමෘද්ධියට සහාය වන ශක්තිමත් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති හවුල් වටිනාකම් සමූහයක් මත පදනම් වූ බව ආයෝජන අමාත්‍ය මොහොමඩ් හසන් අල්සුවයිඩි පවසයි.ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ එක්සත් අරාබි එමීර්