/ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ඉන්දීය සබඳතා අඛණ්ඩ ගම්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කරයි: සුහයිල් අල් මස්රූයි

/ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ඉන්දීය සබඳතා අඛණ්ඩ ගම්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කරයි: සුහයිල් අල් මස්රූයි
හවුල් වටිනාකම් සහ අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා මගින් වැඩිදියුණු කරන ලද ශක්තිමත් සබඳතාවලින් දෙරට බැඳී සිටින බැවින්, ඉන්දීය ජනරජය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු වන බව බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය Suhail bin Mohammed Al Mazrouei පැවසීය.විශේෂයෙන් බලශක්තිය, යටිතල පහසුකම්, ප්‍රවාහනය සහ ප්‍රව