තාක්‍ෂණය වැළඳ ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් රජයන්ට නොමැති බවට සිම්බාබ්වේ ජනපති පෙන්වා දෙයි

තාක්‍ෂණය වැළඳ ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් රජයන්ට නොමැති බවට සිම්බාබ්වේ ජනපති පෙන්වා දෙයි
රජයන් හරහා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම සිම්බාබ්වේ ජනරජයේ ජනාධිපති එමර්සන් ම්නන්ගග්වා අවධාරණය කළේය.2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) 2 වන දිනයේදී එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින් ජනාධිපති ම්නන්ගග්වා පැවසුවේ, “හොඳයි, අපට තාක්‍ෂණය වැළඳ ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නැත. සෑම රටකටම ඉදි