එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති සහ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති සහ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව අතර විස්තීරණ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය සහ විස්තීර්ණ ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය පිළිබඳව ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් සහ ඉන්දීය ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සාකච්ඡා කළහ.ඔවුන් දෙපිරිසටම තිරසාර සංවර්ධනයක් සහ සෞභාග්‍යයක් ඇති කිරීම අර