කොලොම්බියාව ලතින් ඇමරිකානු කලාපයේ ඩිජිටල් නායකත්වය දෙස මාන බලයි

කොලොම්බියාව ලතින් ඇමරිකානු කලාපයේ ඩිජිටල් නායකත්වය දෙස මාන බලයි
Marta Perez Cruzado විසිනිඩුබායි, 2024 පෙබරවාරි 13 (WAM) -- කොලොම්බියාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ හවුල් වෙමින් ලතින් ඇමරිකාවේ ප්‍රමුඛතම ඩිජිටල් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එරට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍ය Mauricio Lizcano, දැනට පවතින ලෝක රජයන්හි දෙවන දිනයේ එමිරේට්ස් ප