ගෝලීය අභියෝග හමුවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරයි

ගෝලීය අභියෝග හමුවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරයි
මෑත වසරවල එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශක්තිමත් ආර්ථික කාර්ය සාධනය තහවුරු කර ඇති අතර, ගෝලීය අභියෝග සම්බන්ධයෙන් එහි සුවිශේෂී හැසිරවීම ඉස්මතු කරන බවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) මැදපෙරදිග සහ මධ්‍යම ආසියානු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජිහාඩ් අසෝර් පෙන්වා දෙයි."UAE ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා හොඳ මට්ට