එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ව්‍යවසායකත්වය, ආරම්භක සමෘද්ධිය සඳහා කදිම පරිසරයක් සපයයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ව්‍යවසායකත්වය, ආරම්භක සමෘද්ධිය සඳහා කදිම පරිසරයක් සපයයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විවිධ අංශ හරහා ව්‍යවසායකත්වය, ආරම්භක වර්ධනය සහ ආයෝජන ආකර්ෂණය සඳහා කදිම පරිසරයක් සපයන බව ලිච්ටෙන්ස්ටයින්ගේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකු වන ස්ටෙෆාන් කාල් මැන්ෆ්‍රඩ් ඇල්ෆ්‍රඩ් ඇලෙක්සැන්ඩර් ජෝසප් මරියා කුමරු තහවුරු කළේය.ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව (WGS) අතරතුර එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WA