එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජන අමාත්‍යාංශය සහ ඉන්දීය ජනරජයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය දත්ත කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික ආයෝජන සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීම සඳහා රාමුවක් සකස් කරමින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා ඇත.මෙම සංදේශය ජාතීන් දෙක අතර