ලෝක සම්මානලාභීන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් WGS 2024 හි විශිෂ්ට සංවිධානය පැසසුමට ලක් කරයි

ලෝක සම්මානලාභීන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් WGS 2024 හි විශිෂ්ට සංවිධානය පැසසුමට ලක් කරයි
මානව වර්ගයා සඳහා යහපත් අනාගතයක් හැඩගැස්වීම අරමුණු කරගත් ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) 2024 තේමාවන් ලෝක සම්මාන ලාභීන්ගේ සංගමයේ (WLA) මහලේකම් Wang Hou අගය කළේය.ඉහළ මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර සංසද පැවැත්වීම සඳහා ඩුබායි හොඳ නමක් ගොඩනගා ඇති බව සමුළුවට සමගාමීව එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත ප්‍රකාශ කරමින් Wang