එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විශිෂ්ට වර්ධන අපේක්ෂාවන් භුක්ති විඳියි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විශිෂ්ට වර්ධන අපේක්ෂාවන් භුක්ති විඳියි
ගෝලීය අභියෝග නොතකා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක වර්ධන අපේක්ෂාවන් ප්‍රතිසංස්කරණය සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ යුරෝපීය බැංකුවේ (EBRD) දකුණු හා නැගෙනහිර මධ්‍යධරණී කලාපයේ (SEMED) කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ Heike Harmgart තහවුරු කළේය.ඩුබායි හි පැවති ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව (WWGS) 2024 ට සමගාමීව එමිරේට්ස් ප්‍