ගාසා තීරයේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ක්ෂේත්‍ර රෝහලේදී ස්ටාර්ලින්ක් අන්තර්ජාල සේවාව සැපයීමේ මුලපිරීම සඳහා සහයෝගය දක්වයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් ගාසා තීරයේ පිහිටි සිය ක්ෂේත්‍ර රෝහලේදී SpaceX හි Starlink සැටලයිට් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වාදීම සඳහා විවිධ ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය සංවිධාන සහ රෝහල් සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තහවුරු කළේ, පවතින යුද්ධයේදී ස