ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සංචාරය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි 2024 පෙබරවාරි 13 සිට 14 දක්වා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංචාරය කිරීමෙන් අනතුරුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇත.එම ප්‍රකාශයේ සම්පූර්ණ පාඨය පහත දැක්වේ."1. ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් සහ ඉන්ද