එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගාසා තීරයේ ජනතාවට මානුෂීය ආධාර ලබාදීම දිගටම කරගෙන යයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගාසා තීරයේ ජනතාවට මානුෂීය ආධාර ලබාදීම දිගටම කරගෙන යයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන්ගේ උපදෙස් මත දියත් කරන ලද "Gallant Knight 3" මානුෂීය මෙහෙයුම හරහා ගාසා තීරයේ පලස්තීන ජනතාවට සිය නොසැලෙන සහයෝගය දිගටම ලබා දෙයි.පෙබරවාරි 11 සිට 18 දක්වා එමිරේට්ස් රෙඩ් ක්‍රෙසන්ට් (ඊආර්සී) ගාසා තීරයේ ප්‍රධාන ආණ්ඩුකාර ප්