මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් බැංකුවේ 60 වැනි සංවත්සර සැමරුම වෙනුවෙන් එමිරේට්ස් NBD මූලස්ථානයේ සංචාරය කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් බැංකුවේ 60 වැනි සංවත්සර සැමරුම වෙනුවෙන් එමිරේට්ස් NBD මූලස්ථානයේ සංචාරය කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අග්‍රාමාත්‍ය සහ ඩුබායි පාලක අතිගරු Sheikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum අද බැංකුවේ 60 වැනි සංවත්සර සැමරුම වෙනුවෙන් එමිරේට්ස් NBD මූලස්ථානයට ගියේය.ෂෙයික් මොහොමඩ් ඔහුගේ සංචාරයට එක්ව සිටියේ ඩුබායි හි පළමු නියෝජ්‍ය පාලක, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ මුදල් අමාත්‍ය ෂෙයික්