පලස්තීන ජනතාවට වෙනම රටක් අවශ්‍යයි - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ජාත්‍යන්තර අධිකරණය ඉදිරියේදී අවධාරණය කරයි

පලස්තීන ජනතාවට වෙනම රටක් අවශ්‍යයි - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ජාත්‍යන්තර අධිකරණය ඉදිරියේදී අවධාරණය කරයි
නෙදර්ලන්තයේ හේග් නුවර ජාත්‍යන්තර අධිකරණය වෙත එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානියා ලෙස පලස්තීන ජනතාවගේ ස්වයං නිර්ණ අයිතිය සහ රාජ්‍ය දෙකේ විසඳුම ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් දේශපාලන කටයුතු සහකාර අමාත්‍ය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නිව්යෝර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය නියෝජිත තානාපති Lana Za