එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය නායකයින්ගෙන් සෞදි රජුට සුබ පැතුම්

ජනාධිපති අති උත්තම ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන්; ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්; සහ උප සභාපති, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජනාධිපති උසාවියේ සභාපති, අති උතුම් ෂෙයික් මන්සූර් බින් සයීඩ් අල් නහියන්, සෞදි අරාබියේ සල්මාන් බින් අබ්දුල්අසීස් අල් සවුද් රජුග