එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය කරාටේ ගෝලීය සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන ආධාරකරුවෙක්: WKF සභාපති

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය කරාටේ ගෝලීය සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන ආධාරකරුවෙක්: WKF සභාපති
Karate1 Youth League - Fujairah 2024 දෙවන සංස්කරණය අද ෆුජයිරා හිදී ආරම්භ විය.ෆුජයිරා හි ඔටුන්න හිමි කුමරු වන එච්.එච්. ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් හමාඩ් බින් මොහොමඩ් අල් ෂර්කිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම තරඟාවලිය පෙබරවාරි 22 සිට 25 දක්වා පැවැත්වේ.උත්සවයේ සමාරම්භක අවස්ථාවට ලෝක කරාටේ සම්මේලනයේ (WKF) සභාපති Antonio E