කෘත්‍රිම බුද්ධිය රැකියා කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම: හිටපු ඔස්ට්‍රියානු අගමැති

කෘත්‍රිම බුද්ධිය රැකියා කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම: හිටපු ඔස්ට්‍රියානු අගමැති
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඩුබායි, 2024 පෙබරවාරි 23 (WAM) -- ඔස්ට්‍රියාවේ හිටපු චාන්සලර්වරයෙකු වන සෙබස්තියන් කුර්ස් පවසන පරිදි කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) මහා විරැකියාව අවුලුවාලීමට ඉඩක් නැති අතර නිශ්චිත රැකියා අහිමිවීම් පිළිබඳ ඇතැම් අනාවැකි වැරදි වනු ඇත.“තාක්ෂණික ප්‍රගතිය ගැන මම හැම විටම මූලික වශයෙන් ශුභ