ගෝලීය අභියෝග මධ්‍යයේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ ප්‍රධානියාගෙන් ඉල්ලීමක්

ගෝලීය අභියෝග මධ්‍යයේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ ප්‍රධානියාගෙන් ඉල්ලීමක්
අබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) ප්‍රධානියා සඳුදා සාමාජික රටවලින් ඉල්ලා සිටියේ ගෝලීය අභියෝගවලට මුහුණ දීමේදී වෙළඳාමේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරමින් දැනට පැවැත්වෙන අමාත්‍ය සමුළුවේදී සහයෝගයෙන් සහ ස්ථිර ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ලෙසයි.භූ දේශපාලනික ආතතීන්, ඉහළ යන උද්ධමනය සහ ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය