එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් ඩොමිනිකන් නිදහස් දිනයේදී එරට ජනාධිපතිවරයාට සුබ පතයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් ඩොමිනිකන් නිදහස් දිනයේදී එරට ජනාධිපතිවරයාට සුබ පතයි
ඩොමිනිකන් ජනරජයේ ජනාධිපති ලුයිස් අබිනාදර් වෙත සිය රටේ නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් යවා ඇත.ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක, ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් සහ උප ජනාධිපති, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති උසාවියේ සභ