තෙවන Investopia වාර්ෂික සමුළුව අබුඩාබියේදී ආරම්භ වෙයි

තෙවන Investopia වාර්ෂික සමුළුව අබුඩාබියේදී ආරම්භ වෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රජය විසින් දියත් කරන ලද ගෝලීය ආයෝජන වේදිකාව වන Investopia හි තුන්වන වාර්ෂික සමුළුව “නැගී එන ආර්ථික මායිම්: නව ආර්ථික වර්ධන අංශවල ආයෝජනය” යන තේමාව යටතේ අද අබුඩාබියේදී ආරම්භ විය.සමුළුව ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි: Investopia Dialoges, Investopia Communities