රියදුරු වෙළඳ වාර්තාව සඳහා FDI භාවිතා කිරීම MC13 අබුඩාබිහිදී දියත් කෙරේ

රියදුරු වෙළඳ වාර්තාව සඳහා FDI භාවිතා කිරීම MC13 අබුඩාබිහිදී දියත් කෙරේ
අබුඩාබි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - අබුඩාබි හි පැවති ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව (MC13) අතරතුර වෙළඳ යටිතල පහසුකම් සහ ක්‍රියාවලීන් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා විදේශ සෘජු ආයෝජන (FDI) උපයෝගී කර ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ නව වාර්තාවක් දියත් කර ඇති බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විදේශ වෙළෙඳ කටයුතු