එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයා Comoros සංගමයේ සභාපතිවරයා පිළිගනී

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයා Comoros සංගමයේ සභාපතිවරයා පිළිගනී
අබුඩාබි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - අතිගරු Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan අද Comoros සංගමයේ සභාපති අතිගරු Azali Assoumani හමුවිය.ඔහුගේ අතිගරු Assoumani එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැඩ කරන සංචාරයක යෙදී සිටින අතර, එම අවස්ථාවේදී ඔහු අබුඩාබි හි පැවති WTO හි 13 වන අමාත්‍ය සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවේ පැවත