එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තුව උතුරු ගාසා තීරයේ මානුෂීය ආධාර ගුවන්ගත කිරීම සඳහා 'Birds of Goodness' මෙහෙයුම අරඹයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තුව උතුරු ගාසා තීරයේ මානුෂීය ආධාර ගුවන්ගත කිරීම සඳහා 'Birds of Goodness' මෙහෙයුම අරඹයි
ගාසා, 29 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් හමුදාව සහ ඊජිප්තු ගුවන් හමුදාව විසින් උතුරු ගාසා තීරයේ මානුෂීය සහ සහනාධාර ගුවන්ගත කිරීම සඳහා "බර්ඩ්ස් ඔෆ් ගුඩ්නස්" මෙහෙයුම දියත් කරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් විධානය නිවේදනය කළේය. යුද්ධය හේතුවෙන් පලස්තීන ජනතාව මුහුණ දෙන ද