ෆුජයිරා ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක් නරඹන්නන් සඳහා නිල වශයෙන් එහි දොරටු විවෘත කරයි

ෆුජයිරා ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක් නරඹන්නන් සඳහා නිල වශයෙන් එහි දොරටු විවෘත කරයි
ෆුජයිරා, 29 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ෆුජයිරා හි ඔටුන්න හිමි කුමරු වන අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් හමාඩ් බින් මොහොමඩ් අල් ෂර්කිගේ උපදෙස් යටතේ, ෆුජයිරා වික්‍රමාන්විත මධ්‍යස්ථානය බ්‍රහස්පතින්දා "ෆුජයිරා වික්‍රමාන්විත උද්‍යානය" විවෘත කරන බව නිවේදනය කළේය.මෙම උද්‍යානය Fujairah සහ UAE හරහා සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ත්‍රාස