මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් මව්වරුන්ගේ දායාද කිරීමේ ව්‍යාපාරය දියත් කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් මව්වරුන්ගේ දායාද කිරීමේ ව්‍යාපාරය දියත් කරයි
ලොව පුරා සිටින මිලියන සංඛ්‍යාත පුද්ගලයින්ගේ අධ්‍යාපනයට තිරසාර ලෙස සහාය වීම සඳහා ඩිරාම් බිලියන 1 ක පරිත්‍යාග අරමුදලක් පිහිටුවීම මගින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මව්වරුන්ට ගෞරව කිරීම අරමුණු කරගත් Mothers’ Endowment ව්‍යාපාරය දියත් කරන ලද බවට උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂී