ඩුබායි සංස්කෘතිය අතථ්‍ය ඩුබායි කැලිග්‍රැෆි Biennale දියත් කරයි

ඩුබායි සංස්කෘතිය අතථ්‍ය ඩුබායි කැලිග්‍රැෆි Biennale දියත් කරයි
ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ ඩුබායි සංස්කෘතික හා කලා අධිකාරියේ (ඩුබායි සංස්කෘතිය) සභාපති ෂෙයික් හම්දාන් බින් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සමාරම්භක ඩුබායි අක්ෂර වින්‍යාස බයිනාලේ සාර්ථකත්වයට ඔටුනු පළඳවා ඇත.සංස්කෘතීන්ගේ අන්තර්ගතය පිළිබිඹු කරන ප්‍රකාශ