පලස්තීන භූමියේ වර්ධනයන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉස්ලාමීය සහයෝගීතා සංවිධානයේ සැසිවාරයට සහභාගී වන UAE නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා ලෙස Noura Al Kaabi සහභාගී වෙයි

පලස්තීන භූමියේ වර්ධනයන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉස්ලාමීය සහයෝගීතා සංවිධානයේ සැසිවාරයට සහභාගී වන UAE නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා ලෙස Noura Al Kaabi සහභාගී වෙයි
රාජ්‍ය අමාත්‍ය Noura Al Kaabi විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දූත පිරිසේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉස්ලාමීය සහයෝගීතා සංවිධානයේ (OIC) සාමාජික රටවල විදේශ අමාත්‍යවරුන්ගේ කවුන්සිලයේ අසාමාන්‍ය රැස්වීම සඳහා ජෙඩාහි පිහිටි සංවිධානයේ මහලේකම් කාර්යාලයේ මූලස්ථානයේදී පැවැත්විණි.පලස්තීන භූමියේ මෑත කාලීන වර්ධනයන් සහ වර්