එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ස්විට්සර්ලන්තය වෙළඳ සහ ආයෝජන සබඳතා දියුණු කිරීම ගවේෂණය කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ස්විට්සර්ලන්තය වෙළඳ සහ ආයෝජන සබඳතා දියුණු කිරීම ගවේෂණය කරයි
විදේශ වෙළෙඳ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය තානි බින් අහමඩ් අල් සෙයෝඩි, ස්විට්සර්ලන්තයේ බර්න් සහ බාසල් වෙත එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, එහිදී ඔහු ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ පෞද්ගලික අංශයේ නායකයින් හමුවී ආර්ථික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආයෝජන ප්‍රවාහ