බටහිර ඉවුරේ සහ ජෙරුසලමේ නව ජනාවාස සඳහා ඊශ්‍රායලය අනුමැතිය දීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය හෙළා දකී

බටහිර ඉවුරේ සහ ජෙරුසලමේ නව ජනාවාස සඳහා ඊශ්‍රායලය අනුමැතිය දීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය හෙළා දකී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය බටහිර ඉවුරේ සහ නැගෙනහිර ජෙරුසලමේ නව ජනාවාස ඒකක 3,500ක් ඉදිකිරීමට ඊශ්‍රායල රජය අනුමත කිරීම දැඩි ලෙස හෙළා දැක ඇති අතර, වාඩිලාගෙන සිටින පලස්තීන භූමියේ ඓතිහාසික හා නෛතික තත්ත්වය වෙනස් කිරීම අරමුණු කරගත් සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.නිවේදනයක් නිකුත් කරමි