සෙනසුරාදා 10 දෙසැම්බර් 2022 - 12:41:59 පෙරවරු (පෙ.ව)
ව්‍යාපාරික
2022 Dec 09 Fri, 08:32:00 am

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි රජයේ 2023-2025 සඳහා වූ ඩිරාම් බිලියන 205 ක වියදම් සහිත අයවැය අනුමත කරයි

ඩුබායි, 2022 දෙසැම්බර් 08 (WAM) -- ඩුබායි හි පාලකයා ලෙස, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති, අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, 2023-2025 මූල්‍ය චක්‍රය සඳහා ඩුබායි රජයේ සාමාන්‍ය අයවැය අනුමත කර ඇති අතර, මුළු වියදම් ඩිරාම් බිලියන 205 කි.අයවැය ඩුබායි හි අභිලාෂයන් සපුරාලන අතර ව්‍යවසායකත්වය අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කිරීම සහ උත්තේජනය කිරීම, වැඩි විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම, සමාජ සුබසාධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ එමිරේට්ස් හි තත්ත්වය අවස්ථා සහ නවෝත්පාදන දේශයක් ලෙස තහවුරු කිරීම සඳහා එහි අධිෂ්ඨානය සනාථ කරයි.ඉදිරි වසර තුන සඳහා...