බ්‍රහස්පතින්දා 07 ජුලි 2022 - 9:23:10 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2022 Jul 06 Wed, 08:57:46 pm

COVID-19 යේ අවම තර්ජනයක් ළමුන්ටත් 

ඩුබායි, 06 ජූලි, 2022 (WAM) -- ළමුන්ගේ බහු පද්ධති ගිනි අවුලුවන සින්ඩ්‍රෝමය (MIS-C) සඳහා දායක විය හැකි නව ජානමය මට්ටමින් ළමුන් තුළ COVID-19 හි තර්ජනාත්මක සංකූලතාවයක් ඇති බවට Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences (MBRU) සහ Al Jalila Children's Speciality Hospital හි විද්‍යාඥයින් විසින් මෙහෙයවන ලද නව අධ්‍යයනයක් මගින් හඳුනාගෙන තිබේ. MIS-C යනු COVID-19 සහිත ළමුන් තුළ ඇති විය හැකි දුර්ලභ නමුත් බරපතල සංකූලතාවකි. මෙම තත්ත්වය දැඩි දැවිල්ල (සයිටොකයින් කුණාටුව) මගින් සංලක්ෂිත වන අතර හදවත, පෙනහළු, වකුගඩු, මොළය, සම, ඇස්, හෝ ආමාශ...