සිකුරාදා 21 ජනවාරි 2022 - 7:03:57 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2022 Jan 20 Thu, 12:07:08 am

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 60,354 ක් ලබා දී ඇත

අබුඩාබි, 2022 ජනවාරි 20 (WAM) - සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) නිවේදනය කර ඇත්තේ පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 60,354 ක් ලබා දී ඇති බවයි. අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 23,202,105 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 234.59 කි. මෙය COVID-19 එන්නත සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිය කරා ළඟා වීමට දරන ප්‍රයත්නයන්, රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ. https://wam.ae/en/details/1395303013194 WAM...