බදාදා 12 මැයි 2021 - 12:28:57 පස්වරු (ප.ව.)
අන්තර්ජාතික
2021 May 10 Mon, 05:55:35 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවලින් පැමිණෙන මගීන් අත්හිටුවයි

අබුඩාබි, 2021 මැයි 10 (WAM) -- බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවලින් පැමිණෙන සියලුම මගීන් සඳහා ජාතික හා විදේශීය ගුවන් යානා සඳහා පැමිණෙන ගමන් තහනම් කරන බවට සාමාන්‍ය සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (General Civil Aviation Authority - GCAA) සහ ජාතික හදිසි, අර්බුද සහ ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය (National Emergency, Crisis and Disaster Management Authority - NCEMA) නිවේදනය කර තිබේ. මෙම තීරණය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට පැමිණෙන සහ මෙම රටවල් කරා යන සංක්‍රමණ ගුවන් ගමන් වලින් නිදහස් වේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට පැමිණීමට පෙර පසුගිය...