බ්‍රහස්පතින්දා 07 ජුලි 2022 - 7:59:37 පස්වරු (ප.ව.)
ක්‍රීඩා
2022 Jun 30 Thu, 10:50:07 am

මන්සූර් බින් සයීඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 2022-2023 ධාවන තරඟය සඳහා ලැයිස්තුව අනුමත කරයි

ඩුබායි, 30 ජූනි, 2022 (WAM) -- නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය, ජනාධිපති කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය සහ එමිරේට්ස් ධාවන අධිකාරියේ (ERA) සභාපති අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan විසින් 2022-2023 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ධාවන වාරයේ තරඟ ලැයිස්තුව අනුමත කර ඇත. "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ධාවන පථ පහ හරහා සැලසුම් කර ඇති පුහුණුකරුවන්, හිමිකරුවන් සහ ධාවන ලෝලීන්ට කදිම වැඩසටහනක් සපයන 2022-2023 ධාවන වැඩසටහන නිවේදනය කිරීමට අපි සතුටු වෙමු. මෙම වාරය තෝරබ්‍රෙඩ් සහ අරාබි අශ්වයන් සඳහා දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ධාවන තරඟ පිරිනමයි, අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔක්තෝබර් 28 සිකුරාදා ආරම්භ...