බ්‍රහස්පතින්දා 21 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 7:03:32 පස්වරු (ප.ව.)
ලෝකය
2021 Oct 18 Mon, 09:49:46 am

Barakah Unit 1 සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව ගෝලීය න්‍යෂ්ටික බලශක්ති නායකයින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ප්‍රශංසා කරයි 

අබුඩාබි, 2021 ඔක්තෝබර් 18 (WAM) - කලීෆා විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය විසින් (Khalifa University of Science and Technology) සංවිධානය කරන ලද න්‍යෂ්ටික බලාගාර වල දියුණුව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය (International Congress on Advances in Nuclear Power Plants - ICAPP) 2021 කලාපයේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති පිළිබඳ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර සමුළුව ඔක්තෝබර් 17 දා අබුඩාබි හිදී ආරම්භ වූ අතර ගෝලීය න්‍යෂ්ටික බලශක්ති නායකයින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඇගයීමට ලක්කර තිබේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සහ අරාබි ලෝකයේ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික බලාගාර ව්‍යාපෘතිය වන බරකාහ න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඒකකය 1 සාර්ථකව (Barakah...