බදාදා 12 මැයි 2021 - 11:29:57 පෙරවරු (පෙ.ව)
පනස් වන වසර
2021 Mar 17 Wed, 04:30:27 pm

'Year Of The 50th' : 2021 නොකඩවා සිදුවන අඛණ්ඩ සංවර්ධනය කරා යන ගමන 

අබුඩාබි, 2021 මාර්තු 17 (WAM) -- 2021 වසර 50 වන වසර ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනාධිපති අතිගරු Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකත්වය විසින් වැඩි සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගැනීමට දරන උත්සාහයන් සහ ඔවුන්ගේ අපේක්ෂිත ඉලක්කය ශක්තිමත් කර ඇති අතර එමිරාටි සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ මූලධර්මය මත පදනම්ව සැමරීම ඇතුළත් වේ. ජයග‍්‍රහණ, තිරසාර සංවර්ධන ක‍්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සහ යහපාලනය තුළින් රටේ කැමැත්ත ශක්තිමත් කිරීම මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ. "50 ස් වන වසර" නිල වශයෙන් 2021 අප්‍රේල් 6 වන දින ආරම්භ වන අතර 2022...