බ්‍රහස්පතින්දා 21 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 5:56:10 පස්වරු (ප.ව.)
පනස් වන වසර
2021 Oct 14 Thu, 10:19:49 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නව අභ්‍යවකාශ ව්‍යාපෘතිය නිවේදනය කිරීමත් සමඟ අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත වල ආයෝඡන නව ජවයක් පෙන්නුම් කරයි

ඩුබායි, 2021 ඔක්තෝම්බර් 14 (WAM) -- 50 හි ව්‍යාපෘති නිවේදනය කිරීමෙන් පසු මාලාවේ තුන්වන අතථ්‍ය සැසිය අද පැවැත්වුනේ අභ්‍යවකාශ ව්‍යාපෘති වල ආයෝඡන අවස්ථා සහ උසස් තාක්‍ෂණ දියුණුව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අපේක්ෂාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමිනි. මෙම සැසිය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් මෑතකදී සිදු කළ නිවේදනය සමඟ සමපාත විය සිකුරු ග්‍රහකය සහ ග්‍රහක වළල්ල කිලෝමීටර් බිලියන 3.6 ක් ගැඹුරු අභ්‍යවකාශය කරා යන ගමනේදී-ගෝලීය වශයෙන් දියත් කළ සිව්වැන්න ද වේ. නවතම අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය රජය විසින් 2021 ඔක්තෝබර් 5 දින දියත් කරන ලද අතර, ආර්ථික...