බදාදා 12 මැයි 2021 - 1:11:51 පස්වරු (ප.ව.)

මානව සම්පත් හා එමිරේටිකරණ අමාත්‍යාංශය රාමසාන් සමයේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ සේවා කාලය අඩු කරයි


අබුඩාබි, 2021 අප්‍රේල් 10 (WAM) -- 1442 හිජ්රි ශුද්ධ වූ රාමසාන් මාසය තුළ දිවයිනේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන සියලුම සේවකයින් සඳහා වැඩ කරන දිනය පැය දෙකකින් අඩු කරමින් මානව සම්පත් හා එමිරේටිකරණ අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය මට්ටමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

කම්කරු සබඳතා නියාමනය කිරීම සඳහා 1980 සඳහා ෆෙඩරල් නීතිය අංක 08 හි 65 වන වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ චක්‍රලේඛය මානව සම්පත් හා එමිරේටේෂන් අමාත්‍ය නසාර් බින් තානි අල් හම්ලි විසින් නිකුත් කරන ලදී.

http://wam.ae/en/details/1395302925976 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala