බදාදා 12 මැයි 2021 - 12:42:30 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 51,471 ක් ලබා දී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි 


අබුඩාබි, 2021 අප්‍රේල් 10 (WAM) -- COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 51,471 ක් පසුගිය පැය 24 තුළ ලබා දී ඇති බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් සංඛ්‍යාව 8,975,014 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයන් 100 කට 90.74 මාත්‍රාවකි.

එන්නත ලබා දීම සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දීමට සහ ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302926032 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala