බදාදා 12 මැයි 2021 - 11:08:42 පෙරවරු (පෙ.ව)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 30,430 ක් ලබා දී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි 


අබුඩාබි, 2021 අප්‍රේල් 11 (WAM) -- පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත මාත්‍රා 30,430 ක් ලබා දී ඇති බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් 9,005,444 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයන් 100 කට 91.05 මාත්‍රාවකි.

මෙය සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට කොරෝනා වෛරස් එන්නත ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා ගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුව මෙය රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302926261 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala